Mere klimafokus i EU’s Interreg og ØKS-programmer

Mere klimafokus i EU’s Interreg og ØKS-programmer


Når vi taler om bæredygtighed og grøn omstilling, – så vil vi gerne, at EU accelererer den dagsorden endnu mere – – og får det endnu tydeligere ind i programmerne de kommende år. Vi skal ned til en session, som er overbooket – – hvor Interreg-programmerne har inviteret regionen – – til at give vores bud på, – hvordan Interreg-programmerne kan hjælpe med implementering af verdensmålene. I og med at regionen har en udviklingsstrategi, – der står på alle 17 verdensmål, – så er det meget vigtigt for os at fortælle programmerne, – hvordan vi kan bruge dem i endnu højere grad. De udfordringer, vi har, er jo mange gange de samme. Og når vi taler bæredygtighed og grøn omstilling, – så er der brug for samarbejde og partnerskaber. Ikke kun internt i regionen og nationalt, men også på tværs af landegrænser. Det er vi glade for. Men vi synes, at EU samtidig skal sætte det lange lys på, – når EU evaluerer vores projekter. Når jeg taler om det lange lys, så handler det om, – at vi ikke kun skal se på CO2-udledning konkret i projekterne. Men vi skal også se på den transformation, som en bæredygtig om stilling kræver. Den transformation kræver, at man ser på værdikæder, – og man skal lave nogle forarbejder til, at forandringen kan ske. Man skal ikke se udelukkende på CO2-udledningen. Så budskabet i Bruxelles er, at vi ønsker, – at EU-programmerne i højere grad understøtter den grønne omstilling. Samtidig skal de have et fleksibelt fokus, når vi evaluerer på projekterne. Vi glæder os, og vi har meget at komme med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *